Tutaj wstaw znak logo

Początki Lokalnej Akademii Cisco

działającej przy Katedrze Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 27 stycznia 2011 r. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnej Akademii Cisco (dalej zwaną Akademią) przy Katedrze Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z siedzibą przy ul. prof. St. Pigonia 1 w Rzeszowie. Powołanie Akademii w Uniwersytecie Rzeszowskim było możliwe po wcześniejszym zawarciu umowy z Akademią Regionalną Cisco, działającą przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która będzie świadczyć usługi związane z ocenianiem, monitorowaniem i audytem procesu nauczania.

Otwarcie Akademii umożliwiło Katedrze Informatyki uzyskanie uprawnień do szkolenia specjalistów technologii sieciowych Cisco, a także wpłynie znacząco na jakość prowadzenia zajęć laboratoryjnych do przedmiotów kursowych na kierunku informatyka, realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, takich jak np.: „Technologie sieciowe”, „Architektura systemów komputerowych”, „Technika cyfrowa” oraz zajęć na studiach podyplomowych „Administrowanie sieciami komputerowymi”.

Program Cisco Networking Academy (CNA) jest adresowany do studentów naszej uczelni oraz innych osób (w tym także spoza Uniwersytetu) zainteresowanych technologiami sieciowymi i chcących zdobyć certyfikat liczący się na całym świecie.

Akademia Cisco oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania pierwszego certyfikatu zawodowego Cisco – Certified Network Associate oraz kolejnych.

Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i stanowi solidną podstawę przyszłej kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni.

Program CNA dostosowany jest do nowych tendencji nauczania. W trakcie kursów i szkoleń wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania oraz kształcenia, czyli zarówno tradycyjne wykłady i zajęcia ćwiczeniowe, jak i zajęcia laboratoryjne bezpośrednio związane z rozwiązywaniem realnych problemów sieci komputerowych. Dodatkowo dostępny jest bogaty zestaw narzędzi internetowo-multimedialnych, który zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy w trybie tzw. e-learningu (nauczania na odległość).

Program Akademii Cisco jest nieustannie zmieniany po to aby kursanci zdobywali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki i technologii komputerowych.

W roku 2017 została nawiązana współpraca z Regionalną Akademią Cisco działającą przy Centrum Szkoleniowym PROIDEA sp. z o.o. w Krakowie. Współpraca umożliwiła dalszy rozwój m in. uzyskanie przez naszą Akademie dodatkowych uprawnień instruktorskich z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. Dzięki czemu oferowany jest dla naszych słuchaczy dodatkowy kurs CCNA Security.

Funkcję koordynatora Akademii pełni mgr inż. Tadeusz Ruchlewicz – administrator sieci komputerowej Katedry Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.